Loopbaancoaching

Loopbaan coaching richt zich op de 3 V’s: Verlangen (dromen), Vermogen (kwaliteiten/talenten/vaardigheden) en Verbinding (beperkingen/vrijwillig gekozen verplichtingen).
Er zijn in ieders leven momenten waarop je je afvraagt ‘hoe verder?'
Een prachtig moment, want dat biedt je de gelegenheid om nieuwe keuzen te maken.
Werken biedt de ziel een gelegenheid tot expressie. Als de ziel meer tot expressie komt past het werk vaak niet meer en vraagt dat aanpassing.
We werken o.a. met het procesmodel van het Enneagram, Biografie, visualisatietechnieken, bezinningstechnieken en de Birkman Methode.