Persoonlijke Effectiviteit

Persoonlijke Effectiviteit start met vragen over je werk of je persoonlijke 'eigenaardigheden'. De coaching richt de aandacht op het maken van keuzen, de effectiviteit van je inzet, de omgang met anderen (partner, collega’s of je baas) en het plezier dat je er uiteindelijk aan beleeft. Vanuit de vraag 'wat jij nodig hebt' ga je werken aan een doel. Doelen als ‘ik wil me meer zelfzeker voelen’, ‘ik wil vaker ‘nee’ zeggen’, ‘ik wil nu ook eens iets leuks doen’, ‘ik wil orde in de chaos’, ‘ik wil me meer kunnen ontspannen’.
Wanneer je niet krijg wat je nodig hebt, zul je moeten leren omgaan gaan met wat er is en dus ook met je eigen verwachtingspatroon. De vraag is dan: 'hoe ga jij om met jezelf in ongemakkelijke situaties?'.

Wij helpen je in de coaching door afstand te nemen, overzicht te verkrijgen, het resultaat te benoemen, de risico’s in beeld te brengen en nieuw gedrag te oefenen, waardoor je vertrouwen groeit en jij je vrijer gaat voelen.
We werken met een grote variëteit aan instrumenten en kennis, zoals: het procesmodel van het Enneagram, Biografie, Voice Dialogue, Birkman Methode, Chakrapsychologie en Systeemtheorie.